Mr. Mark Elliott                              Headteacher

Mrs. Michaela Ledsham                Foundation Unit (SEND & Senior Teacher)

Miss Holly Davies                          Y1/2 (Mr. Elliott covering whilst long term absence)

Mrs. Gemma Gibson                     Y3/4 (Literacy Leader)

Miss Emma Rowbottom                Y5/6 (Numeracy Leader)

Mrs. Keren Tookey                        PPA & French

Miss Kelly Daykin                          Learning Support 

Mrs. Jo Downing                           Learning Support (KS1 & 2)

Miss Emma Bailey                         Learning Support (FU)

Mr. Joshua Williams                       Learning Support (FU)

Miss Lauren Knowles                    Learning Support (1:1 & KS2)

Mrs. Vanessa Elliott                       Office Manager

Mrs. Margaret Bean                      Lunchtime Supervisor/Admin Support

Mrs. Hannah Bartle                       Lunchtime Supervisor

Mr. Adam Brelsford                       Caretaker

Mr. Guy Rogers                             Chef